สินค้า

Products

สินค้า

ไม้แปรรูป

ไม้เต็ง

สินค้า

ไม้แปรรูป

ไม้เต็ง

 มีสีน้ำตาลแก่แกมแดง  เนื้อหยาบ เหนียวแข็งแรง และทนทานมาก
ขนาด น้าหนัก/ชิ้น (kg.) ราคา จำนวนชิ้น
1 1/2" x 3" X 1 m.
รายละเอียด : ขนาดความยาว 1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 3.5 , 4 , 4.5 , 5 ,5.5 , 6 M.
0.00 0.00
1" x 3" x 1 M.
รายละเอียด : ขนาดความยาว 1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 3.5 , 4 , 4.5 , 5 ,5.5 , 6 M.
0.00 0.00
2" x 3" x 1 m.
รายละเอียด : ขนาดความยาว 1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 3.5 , 4 , 4.5 , 5 ,5.5 , 6 M.
0.00 0.00
3" x 3" x 1 m.
รายละเอียด : ขนาดความยาว 1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 3.5 , 4 , 4.5 , 5 ,5.5 , 6 M.
0.00 0.00
4" x 3" x 1 m.
รายละเอียด : ขนาดความยาว 1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 3.5 , 4 , 4.5 , 5 ,5.5 , 6 M.
0.00 0.00
ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์

เหล็กครบวงจรทุกประเภท ผลิตภัณฑ์ไม้จากภายในประเทศและต่างประเทศ และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ

มุ่งพัฒนาคุณภาพ

และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า
เรายึดมั่นในหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ในการดำเนินธุรกิจ

ขอใบเสนอราคา ออนไลน์

สะดวก สบายในการเลือกสรรสินค้าจากเรา สามารถขอใบเสนอราคาสินค้า ผ่านระบบออนไลน์ของเรา