เกี่ยวกับเรา

About Us

บริษัท วุฒิชัยสตีลส์ จำกัด

ดำเนินกิจการมามากกว่า 30 ปี โดยเริ่มก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ.2523


เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เรายึดมั่นในหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจจนเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าตลอดมา ในปัจจุบัน บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นระบบและทันสมัยมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 


ธุรกิจของเรา

บริษัท วุฒิชัยสตีลส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กครบวงจรทุกประเภท ทั้งเหล็กโครงสร้าง เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ ผลิตภัณฑ์ไม้อัด ไม้อัดดำ และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ โดยมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไม้ ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีการบริหารระบบการเก็บสินค้าให้มีมาตรฐาน และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ตามที่ลูกค้าต้องการโดยเน้นที่คุณภาพ การบริการ และความซื่อสัตย์เป็นสำคัญ
 


ผลิตภัณฑ์เหล็กครบวงจรทุกประเภท เหล็กโครงสร้าง เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ
 


ผลิตภัณฑ์ไม้ ไม้อัด ไม้อัดดำ โดยมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไม้ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ
 


ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์

เหล็กครบวงจรทุกประเภท ผลิตภัณฑ์ไม้จากภายในประเทศและต่างประเทศ และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ

มุ่งพัฒนาคุณภาพ

และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า
เรายึดมั่นในหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ในการดำเนินธุรกิจ

ขอใบเสนอราคา ออนไลน์

สะดวก สบายในการเลือกสรรสินค้าจากเรา สามารถขอใบเสนอราคาสินค้า ผ่านระบบออนไลน์ของเรา