ข่าวสารและกิจกรรม

News and Events

สาระดีๆ เกี่ยวกับเหล็ก “มาตราวัด”

สาระดีๆ เกี่ยวกับเหล็ก “มาตราวัด”
สาระดีๆ เกี่ยวกับเหล็กค่ะ

มาตราวัด “หุน” ที่ใช้เรียกขนาดเหล็ก แต่อาจจะยังไม่รู้ขนาดที่แท้จริงของมัน วันนี้ เราจะมาบอกวิธีวัด ซึ่งจำได้ไม่ยากค่ะ

เหล็ก 1 หุน มีขนาดประมาณ 3.13 มิลลิเมตร
เหล็ก 2 หุน มีขนาดประมาณ 6 มิลลิเมตร
เหล็ก 3 หุน มีขนาดประมาณ 9 มิลลิเมตร
เหล็ก 4 หุน มีขนาดประมาณ 12 มิลลิเมตร
เหล็ก 5 หุน มีขนาดประมาณ 15 มิลลิเมตร
เหล็ก 6 หุน มีขนาดประมาณ 18 มิลลิเมตร

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์

เหล็กครบวงจรทุกประเภท ผลิตภัณฑ์ไม้จากภายในประเทศและต่างประเทศ และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ

มุ่งพัฒนาคุณภาพ

และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า
เรายึดมั่นในหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ในการดำเนินธุรกิจ

ขอใบเสนอราคา ออนไลน์

สะดวก สบายในการเลือกสรรสินค้าจากเรา สามารถขอใบเสนอราคาสินค้า ผ่านระบบออนไลน์ของเรา